Fäktning Sverige:

Svenska OS, VM och EM-medaljer

Nils-Erik Hellsten

Född 19feb 1886 - Död 12apr 1962

1924 OS-brons Värja ind.
1931 EM-brons Värja lag
1934 EM-brons Värja lag

Gustaf Dyrssén

Född 24nov 1891 - Död 13maj 1981

1931 EM-brons Värja lag
1933 EM-brons Värja lag
1934 EM-silver Värja ind.
1934 EM-brons Värja lag
1935 EM-silver Värja lag
1936 OS-silver Värja lag
1937 VM-brons Värja lag
1938 VM-silver Värja lag

Curt Dahlgren

Född 28jul 1892 - Död 11apr 1964

1931 EM-brons Värja lag
1933 EM-brons Värja lag

Hans Granfelt

Född 26okt 1897 - Död 5sep 1963

1931 EM-brons Värja lag
1936 OS-silver Värja lag
1937 VM-brons Värja lag

Carl Gripenstedt

Född 23feb 1893 - Död 30apr 1981

1931 EM-brons Värja lag
1934 EM-brons Värja lag
1935 EM-silver Värja lag

Sven Thofelt

Född 19maj 1904 - Död 1feb 1993

1931 EM-brons Värja lag
1933 EM-brons Värja lag
1934 EM-brons Värja lag
1936 OS-silver Värja lag
1937 VM-brons Värja lag
1938 VM-silver Värja lag
1947 VM-silver Värja lag
1948 OS-brons Värja lag

Raoul Årmann

Född 29nov 1895 - Död 29mar 1975

1933 EM-brons Värja lag

Hans Drakenberg

Född 4feb 1901 - Död 1nov 1982

1933 EM-brons Värja lag
1934 EM-brons Värja ind.
1934 EM-brons Värja lag
1935 EM-guld Värja ind.
1935 EM-silver Värja lag
1936 OS-silver Värja lag
1937 VM-brons Värja lag
1938 VM-silver Värja lag

Bo Lindman

Född 8feb 1899 - Död 30jul 1992

1933 EM-brons Värja lag

Bertil Uggla

Född 19aug 1890 - Död 29sep 1945

1934 EM-brons Värja lag
1935 EM-silver Värja lag

Gustaf Adolf "Gösta" Almgren

Född 6nov 1906 - Död 31aug 1936

1935 EM-silver värja lag
1936 OS-silver Värja lag

Carl Johan Wachtmeister

Född 1feb 1903 - Död 22maj 1993

1935 EM-silver värja lag

Birger Cederin

Född 20apr 1895 - Död 22mar 1942

1936 OS-silver Värja lag

Bengt Ljungquist

Född 20sep 1912 - Död 15jul 1979

1937 VM-brons Värja lag
1938 VM-silver Värja lag
1947 VM-silver Värja ind.
1947 VM-silver Värja lag
1948 OS-brons Värja lag
1951 VM-brons Värja lag
1952 OS-silver Värja lag
1954 VM-silver Värja lag

Frank Cervell

Född 22feb 1907 - Död 3sep 1970

1937 VM-brons Värja lag
1938 VM-silver Värja lag
1948 OS-brons Värja lag

Carl Forssell

Född 25okt 1917 - Död 28nov 2005

1938 VM-silver Värja lag
1947 VM-silver Värja lag
1948 OS-brons Värja lag
1949 VM-silver Värja lag
1950 VM-silver Värja ind.
1950 VM-brons Värja lag
1951 VM-brons Värja lag
1952 OS-silver Värja lag
1954 VM-silver Värja lag

Per Carleson

Född 11jul 1917 - Död 8jun 2004

1947 VM-silver Värja lag
1948 OS-brons Värja lag
1949 VM-brons Värja ind.
1949 VM-silver Värja lag
1950 VM-brons Värja lag
1951 VM-brons Värja lag
1952 OS-silver Värja lag
1954 VM-silver Värja lag

Sven Fahlman

Född 11jul 1914 - Död 23jun 2003

1947 VM-silver Värja lag
1950 VM-brons Värja lag
1951 VM-brons Värja ind.
1951 VM-brons Värja lag
1952 OS-silver Värja lag
1954 VM-silver Värja lag

Arne Tollbom

Född 20mar 1911 - Död 16nov 1971

1948 OS-brons Värja lag

Rolf Julin

Född 14apr 1918 - Död 26jul 1997

1949 VM-silver Värja lag
1951 VM-brons Värja lag

Göran Lagerberg

Född 13feb 1921 - Död 27sep 2002

1949 VM-silver Värja lag

Ingemar Bondeson

Född 30jul 1916 - Död 23jul 1988

1950 VM-brons Värja lag

Berndt-Otto Rehbinder

Född 1maj 1918 - Död 12dec 1974

1950 VM-brons Värja lag
1951 VM-brons Värja lag
1952 OS-silver Värja lag
1954 VM-silver Värja lag
1961 VM-brons Värja lag

Nils Rydström

Född 15sep 1921

1950 VM-brons Värja lag
1954 VM-silver Värja lag

Lennart Magnusson

Född 1jan 1924 - Död 2sep 2011

1952 OS-silver Värja lag

Hans Lagerwall

Född 1mar 1941

1961 VM-silver Värja ind.
1961 VM-brons Värja lag
1962 VM-silver Värja lag
1966 VM-brons Värja lag

Göran Abrahamsson

Född 19sep 1931

1961 VM-brons Värja lag
1962 VM-silver Värja lag

Ivar Genesjö

Född 24jan 1931

1961 VM-brons Värja lag
1962 VM-silver Värja lag

Orvar Lindvall

Född 10aug 1941

1961 VM-brons Värja lag
1962 VM-silver Värja lag

Axel Wahlberg

Född 17okt 1941 - Död 6nov 1961

1961 VM-brons Värja lag

John Sandwall

Född 26dec 1917 - Död 17feb 1980

1962 VM-silver Värja lag

Carl-Erik Broms

Född 11sep 1937

1966 VM-brons Värja lag

Jan Skogh

Född 25maj 1941

1966 VM-brons Värja lag

Carl von Essen

Född 18okt 1940

1966 VM-brons Värja lag
1969 VM-brons Värja ind.
1969 VM-brons Värja lag
1971 VM-brons Värja lag
1974 VM-guld Värja lag
1975 VM-guld Värja lag
1976 OS-guld Värja lag
1978 VM-brons Värja lag

Lars-Erik Larsson

Född 3dec 1944

1966 VM-brons Värja lag
1969 VM-brons Värja lag

Rolf Edling

Född 30nov 1943

1969 VM-brons Värja lag
1971 VM-brons Värja ind.
1971 VM-brons Värja lag
1973 VM-guld Värja ind.
1974 VM-guld Värja ind.
1974 VM-guld Värja lag
1975 VM-guld Värja lag
1976 OS-guld Värja lag
1977 VM-silver Värja ind.
1977 VM-guld Värja lag
1978 VM-brons Värja lag

Hans Jacobsson

Född 17mar 1947 - Död 9jul 1984

1969 VM-brons Värja lag
1971 VM-brons Värja lag
1973 VM-silver Värja ind.
1974 VM-guld Värja lag
1975 VM-guld Värja lag
1976 OS-guld Värja lag
1977 VM-guld Värja lag
1978 VM-brons Värja ind.
1978 VM-brons Värja lag

Orvar Jönsson

Född 5sep 1950

1969 VM-brons Värja lag
1971 VM-brons Värja lag

Per Sundberg

Född 8maj 1949

1971 VM-brons Värja lag

Göran Flodström

Född 27jan 1953

1974 VM-guld Värja lag
1975 VM-guld Värja lag
1976 OS-guld Värja lag
1977 VM-guld Värja lag

Lennart Rohlin

Född 29mar 1944

1974 VM-guld Värja lag

Leif Högström

Född 4jul 1955

1975 VM-guld Värja lag
1976 OS-guld Värja lag
1977 VM-guld Värja lag

Johan Harmenberg

Född 8sep 1954

1977 VM-guld Värja ind.
1977 VM-guld Värja lag
1978 VM-brons Värja lag
1980 OS-guld Värja ind.

Göran Malkar

Född 7apr 1954

1978 VM-brons Värja lag

Björne Väggö

Född 9sep 1955

1984 OS-silver Värja ind.

Ninni Eglén (sm Kysela)

Född 1maj 1967

1988 VM-brons Värja Ind.

Ola Kajbjer

Född 28mar 1969

1992 EM-brons Florett ind.

Helena Elinder (sm Wielinder)

Född 31aug 1973

1993 VM-brons Värja ind.

Peter Vanky

Född 28jun 1968

1995 EM-brons Värja ind.
1998 VM-silver Värja ind.
1999 VM-silver Värja ind.
2003 VM-brons Värja lag

Andreas Kertesz

Född 22jul 1969

1995 EM-brons Värja ind.

Maria Isaksson (sm Bergenheim)

Född 26 okt 1974

2001 VM-brons Värja ind.

Robert Dingl (sm Brolin)

Född 3nov 1976

2003 VM-brons Värja lag
2004 EM-brons Värja lag

Magnus Malmgren

Född 9feb 1978

2003 VM-brons Värja lag
2004 EM-brons Värja lag

Fredrik Nilsson (sm Hallner)

Född 1jul 1973

2003 VM-brons Värja lag
2004 EM-brons Värja lag

 

Paul Fogelberg

Född 29jun 1977

2004 EM-brons Värja lag

Emma Samuelsson

Född 17okt 1988

2007 EM-silver Värja ind.

 
Uppdaterad 2015-05-03